Вторник 21, Май 2019г.

Прием 1 клас

 Ред и начина за приемане на първокласниците през учебната 2019/2020г :

  • в първи клас през учебната 2019/2020 г. постъпват деца, навършили 7 години
  • в първи клас през учебната 2019/2020 г. могат да постъпват деца,навършили 6 години по преценка на родителя или настойника
  • до 31.05.2019 г. – подаване на заявления от родителите / заявление по образец, копие от акта за раждане на ученика
  • от 03.06.2019 г – до 07.06.2019 г. – записване на учениците в първи клас/ с приложен оригинал на удостоверенито за завършена подготвителна група или декларация от родителя, че детето не е посещавало подготвителна група, копие на лична карта на единия от родителите
  • на 11.06.2019 г. – обявяване на списъците с приетите ученици
  • ИУЧ - 3 часа                 1час БЕЛ                      1час Математика                          1 час Околен свят
  • Документи се приемат от 8,00 ч. до 16,30 ч. в канцеларията на училището
Сподели: