Вторник 21, Май 2019г.

Прием V клас

  Ред и начина за приемане на ученици в V клас  през учебната 2019/2020г :

  • в пети клас през учебната 2019/2020 г. постъпват деца, завършили начален етап на образование
  • до 07.06.2019 г. – подаване на заявления от родителите / заявление по образец, копие от акта за раждане на ученика, удостоверение за завършен начален етап
  • на 18.06.2019 г. – обявяване на списъците в приетите ученици
  • ИУЧ - 2,5 часа                 1час Български език и литература                      1час Математика                          0,5 часа  География и икономика
  • Документи се приемат от 8,00 ч. до 16,30 ч. в канцеларията на училището
Сподели: