Сряда 18, Септември 2019г.

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ