Сряда 18, Септември 2019г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС,ЕПАТ ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ